"Przede wszystkim należy uczyć dziecko
patrzeć, rozumować i kochać,
dopiero potem uczy się je czytać."
/Janusz Korczak/

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, pełnych pasji i entuzjazmu,  dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.  Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

 

DYREKTOR- mgr Ewa Paruch – nauczyciel dyplomowany –  20 letni staż pracy pedagogicznej

NAUCZYCIELE:

mgr Dominika Adamczyk-Krawczyk - nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr  Monika Badyla - nauczyciel mianowany z 18-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Ewa Paprota - nauczyciel mianowany - 18-letni staż pracy

mgr Dominika Ozimek - nauczyciel kontraktowy - 8-letni staż pracy

mgr Urszula Morydz - nauczyciel mianowany - 12-letni staż pracy

mgr Karolina Matras - nauczyciel mianowany - 8 -letni staż pracy

mgr Magdalena Wiśniowska - nauczyciel kontraktowy - 9- letni staż pracy

mgr Magdalena Pajor –  nauczyciel religii - nauczyciel kontraktowy

mgr Paulina Odroniec - nauczyciel j. angielskiego - nauczyciel kontraktowy - 9 - letni staż pracy

mgr Kinga Siekacz - logopeda

mgr Marta Cybulska - psycholog

mgr Ewelina Mrugała - pedagog specjalny

       

PERSONEL ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWY

Anna Gawłowicz - intendent
Mirosława Długosz - kucharka
Helena Pączek - pomoc kuchenna
Barbara Kępa - pomoc kuchenna 
Anna Krawczyk - pomoc nauczyciela

Paulina Oliwa - pomoc nauczyciela

Barbara Waligóra - woźna 

Dorota Adamczyk - woźna

Edyta Kukiełka - woźna