{nomultithumb}

"Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, żę potrafi".
/Janusz Korczak/
     

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00.

 Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego" obowiązują między 8:00 - 13:00.

Pracujemy w oparciu o Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - Wokół Przedszkola, opracowany przez Małgorzatę Kwaśniewską, Joannę Lendzion i Wiesławę Żaba-Żabińską zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 roku. /Dz. U. z 2017r. poz.356./

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka.
 

Oferujemy:

 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania
 • wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • indywidualizację pracy z dzieckiem
 • przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • promocję zdrowego stylu życia (zdrowa żywność, wycieczki, spacery, wyjazdy),
 • bezpieczny plac zabaw
 • konsultacje logopedy
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców
 • imprezy okolicznościowe zgodne z kalendarzem imprez
 • spotkania z ciekawymi ludźmi

ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

 • religia
 • popołudniowe „zajęcia z pasją”: plastyczne, muzyczne i ruchowe
 • konsultacje logopedyczne
 • język angielski

 

Metody i techniki, z których korzystamy w pracy z dziećmi:

 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
 • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 • Elementy gimnastyki R. Labana,
 • Metody relaksacyjne,
 • Bajkoterapia,
 • Muzykoterapia,
 • Ekspresja muzyczno- ruchowa na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
 • Zabawy fundamentalne,
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Dennisona,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

W ciągu całego roku organizujemy

-wizyty w teatrach, na wystawach, w muzeach itp.
-spotkania z ciekawymi ludźmi
-teatrzyki przyjezdne
- lekcje muzealne
-zajęcia w terenie
-wycieczki autokarowe
 

Współpracujemy z :

PSP w Żegocinie, Szkołą Muzyczną w Żegocinie, PP w Łąkcie Górnej, szkołami z terenu Gminy, Przedszkolem w Rajbrocie, Laskowej i Kamionnej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bochni, CKSiT w Żegocinie, Biblioteką Publiczną w Żegocinie, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Wydawnictwem MAC-Edukacja, Tauron, KBS w Krakowie, BSR w Krakowie O/Trzciana, Appol, GALLOD, TYMBARK S.A., K. Juszczyk.